Sebapoznanie

Články kategórie Sebapoznanie
26.12. 2022

Holistický prístup k liečbe

prednáška zo série

23.12. 2022

Duchovný odkaz traumy

prednáška zo série

5.12. 2022

11. časť – Nádoby

prednáška zo série KonMari

5.12. 2022

10. časť – Power spot

prednáška zo série KonMari

5.12. 2022

12. časť – Ako udržiavať poriadok

prednáška zo série KonMari

28.11. 2022

Systém presvedčení

prednáška zo série

21.11. 2022

9. časť – Sentimentálne predmety

prednáška zo série KonMari

31.10. 2022

Psychické následky traumy

prednáška zo série

31.10. 2022

Astro seriál

Prednáška Gabiky Mrlákovej

24.10. 2022

8. časť – Komono hračky

prednáška zo série KonMari