Human Design

Články kategórie Human Design
6.7. 2022

12. časť – Human design a životné poslanie

Prednáška zo série Human Design

10.1. 2022

11. časť – Naša myseľ a human design

prednáška zo série Human Design

13.12. 2021

10. časť – Ego centrum a G centrum a ich rozhodovacie autority

prednáška zo série Human Design

8.11. 2021

9.časť – Intuitívna rozhodovacia autorita

prednáška zo série Human Design

4.10. 2021

8. časť – Sakrálna rozhodovacia autorita

prednáška zo série Human Design

1.9. 2021

7. časť- Emocionálna rozhodovacia autorita

prednáška zo série Human Design

26.7. 2021

6. časť – Úvod do centier a rozhodovacích autorit

prednáška zo série Human Design

28.6. 2021

5. časť – Reflektor

prednáška zo série Human Design

24.5. 2021

4. časť – Projektor

prednáška zo série Human Design

16.4. 2021

3. časť – Generátor a Manifestujúci generátor

prednáška zo série Human Design