Zuzana Panáková

Články kategórie Zuzana Panáková
26.12. 2022

Holistický prístup k liečbe

prednáška zo série

23.12. 2022

Duchovný odkaz traumy

prednáška zo série

28.11. 2022

Systém presvedčení

prednáška zo série

31.10. 2022

Psychické následky traumy

prednáška zo série

19.9. 2022

Fyziologické následky traumy

prednáška zo série

27.7. 2022

Trauma

séria prednášok Zuzany Panákovej

27.7. 2022

Úvod do témy trauma

prednáška zo série