Kristína Iza Fekiačová

Články kategórie Kristína Iza Fekiačová
19.12. 2022

Synergia – Dych – Telo (tvár) – Myseľ a náš zámer

prednáška zo série tvárovej jogy

19.12. 2022

Špecifické korekcie tváre

prednáška zo série tvárovej jogy

7.11. 2022

Rutinka pre tvár na krásne ráno

prednáška zo série tvárovej jogy

17.10. 2022

Komplexné cviky – malé zázraky tvárovej jogy

prednáška zo série tvárovej jogy

26.9. 2022

Naše pery

prednáška zo série tvárovej jogy

29.8. 2022

Ako nám nesprávne návyky bránia v kráse

prednáška zo série tvárovej jogy

18.7. 2022

Rituál tváre

prednáška zo série tvárovej jogy

13.6. 2022

Letná zostava

séria cvikov z tvárovej jógy

9.5. 2022

Oči – náš zrak , náš pohľad

prednáška zo série tvárovej jógy

20.4. 2022

Uvoľnenie čela – uvoľnenie hnevu

prednáška zo série tvárovej jógy